Kanna med kruskanter700 kr

Kanna efter fynd från slottsfjärden i Kalmar. Ursprungligen importerad från Siegburg, Tyskland. Rymmer 3 liter, 26 cm hög.
Finns med eller utan glaserad insida.

Replica of a finding from Slottsfjärden in Kalmar. Imported from Siegburg in Germany sometime during the 15th century. Holds 3 liter and is 26 cm in height.
Available with or without a glazed inside.