Bukig kanna590 kr

Kanna efter fynd från Slottsfjärden i Kalmar. Ursprungligen importerad från Siegburg, Tyskland. Rymmer 3,5 liter, 22 cm hög.
Finns med eller utan glaserad insida

Replica of a finding from Slottsfjärden in Kalmar. Imported from Siegburg in Germany sometime during the 15th century. Holds 3,5 liter and is 22 cm in height.

Available with or without a glazed inside.