Kanna310 kr

Kanna gjord efter fynd från slottsfjärden i Kalmar. Importgods från Siegburg, Tyskland. 23 cm hög, 6,5 cm i diameter vid mynningen och rymmer 90 cl.
Finns med eller utan glaserad insida.
De oglaserade finns i tillbucklade varianter.

Replica of a finding from Slottsfjärden in Kalmar. Imported from Siegburg in Germany sometime during the 15th century. Holds 90 cl and is 23 cm in height.
Available with or without a glazed inside.