Kanna, efter fynd från Birka680.00 SEK

Kanna efter fynd från Birka. Importerad keramik av Badorftyp  från Rhenområdet. 800-900 tal.

20  cm hög och rymmer 3,5 liter.

Finns med eller utan glaserad insida.


Pitcher after a finding from Birka. 9-10th century Badorf pottery.

20 cm in height and holds 3,5 liter.

Available with or without a glazed inside.