Hemsekopp230 kr

Efter ett gotländsk gravfynd från 1000-talet. Troligen tillverkad i Persien. Tillverkar den i två olika storlekar, den mindre är i samma storlek som originalet. Den större storleken rymmer 20 cl.
Original kan man se på denna länk http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=106859

Replica of a finding from Gotland, dated to the 1000-century. Most likely made in Persia. Holds 20 cl.
The original may be viewed here http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=106859