Bronsåldersskål250.00 SEK

Lämplig som matskål med ett praktiskt öra att hålla i. Gjord efter fynd i Skåne och Halland daterade till yngre bronsåldern. Perioden 700-500 f.Kr.


Finns med glaserad eller oglaserad insida.


A replica of findings from Skåne and Halland dated to the Late Bronze Age, the period 700-500 BC.

Available with a glazed or unglazed inside.