Kanna i rödgods460.00 SEK

Kanna efter fynd från Slottsfjärden i Kalmar. Av typen äldre rödgods och daterad till 1200-1300 tal. Importerad keramik, möjligen från Danmark eller Holland. 

Originalet är oglaserat på insidan. Rymmer 1,6 liter och är 22 cm hög.


Pitcher found in Slottsfjärden in Kalmar. Dated to 13th-14th century. Imported earthenware, possibly from Danmark or Holland. 

The original are not glazed on the inside. Holds 1,6 liter and is 22 cm in height.