Kanna850 kr

En 1200-tals kanna efter fynd från Lund, finns numera utställd på Kulturen i Lund. Möjliga tillverkningsorter är Skåne, Danmark eller Nederländerna. 

Är 27 cm hög och 10,5 cm i diameter.

Finns med eller utan glaserad insida.


A 13th century pitcher after a finding from Lund. Is made in either Skåne, Denmark och the Netherlands.

Is 27 cm in height and 10,5 cm in diameter.

Available with or without a glazed inside.