Frisiska krus210 kr

Efter ett frisiskt krus funnet i en brandgrav på det vikingatida Birka. Rymmer 40 cl. Orginalet kan ni se här: http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp…

Finns med eller utan glaserad insida.


A replica of a frisian jar found in a grave at the viking town Birka. Holds 40 cl. The original can be seen here: http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp... Available with or without a glazed inside.