Frisisk kanna650.00 SEK

Frisisk kanna, tatingerkeramik, är 24 cm hög och rymmer 1,8 liter. Gjord efter fynd från det

vikingatida Birka. Samma sorts kanna har man även funnit i Hedeby. Fynden av denna typen av kanna är daterade till 800-900 talet.

Läs mer på http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=28950


Finns med glaserad eller oglaserad insida
A replica of a Frisian pitcher found at the site of the viking town Birka, is 24 cm in height and holds 1.8 liters.. The same kind of pitcher has also been found in Hedeby. The findings of this type of pitcher is dated to 900-1000 century. Read more on http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=28950Finns

Available with glazed or unglazed inside.

.