Fältflaska360 kr

Fältflaska efter ett fynd från England. Daterad till 1000-1100-tal.

Rymmer 50 cl.

Originalet har bara glasyr på utsidan.


Costrel after a english finding. Dated to the 11-12th century.

Holds 50 cl.